Generalforsamling

SCAN0183.JPG
SCAN0245.JPG

Foreningen holder deres årlige general-forsamling i den 28. april 2021. Alle betalende medlemmer får en indkaldelse pr. mail.

Dagsorden iflg. vedtægterne er flg.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant
12. Eventuelt