Generalforsamling 2019

Foreningen holdt den årlige generalforsamling tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6a i Korinth.

Dagsorden iflg. vedtægterne var flg.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (kandidater er fundet)
10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter (kandidater er fundet)
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (kandidater er fundet)
12. Eventuelt