top of page

Generalforsamling

SCAN0183.JPG
SCAN0245.JPG

Foreningen holdt deres årlige general-forsamling i den 31. marts 2022. Alle betalende medlemmer fik en indkaldelse pr. mail.

Dagsorden iflg. vedtægterne er flg.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant
12. Eventuelt

bottom of page