Bestyrelsen 2020

Vildnisset i haven beskæres/fjernes

Efter foreningens generalforsamling i 2020 valgte bestyrelsen at konstituere sig således:

Formand, FB og PR Finn Kyhn                    

29 82 24 62

finnkyhn@hotmail.com

Kasserer Brian Westphal                           61 14 12 78

dalkilden@yahoo.com


Sekretær og PR Anne Kyhn                         

24 45 08 98

annekyhn@live.dk

                      

Christian S. Jørgensen

29 70 78 00

iiichriii@hotmail.com                       

Mogens Westphal                                         

20 98 97 63

mwm@jmwestphal.com

Karen Lindegaard Rasmussen

31 51 30 43

karenrasmu@gmail.com

Bestyrelses suppleanter

1. suppleant Johanna Westphal

2. suppleant Barbara Westphal

Revisorer

Otto Flamand

Hans-Jørgen Møllegaard

Revisor suppleant

Ivan Madsen

Foreningens hjerte