top of page

Bestyrelsen 2021

Vildnisset i haven beskæres/fjernes

Hjerte tæt på.jpeg

Efter foreningens generalforsamling i 2021 valgte bestyrelsen at konstituere sig således:

Formand, FB og PR Finn Kyhn                    

29 82 24 62

finnkyhn@hotmail.com

Næstformand Flemming Nykær

50 37 17 31

fnykaer@gmail.com

Kasserer Brian Westphal                           61 14 12 78

dalkilden@yahoo.com


Sekretær og PR Anne Kyhn                         

24 45 08 98

annekyhn@live.dk                

Barbara Westphal                                         

61 14 12 74

bb.westphal@yahoo.dk

Mikael Kastbjerg

xx xx 94 59

mkastbjerg@gmail.com

Lis Bjergegaard

29 43 53 20

lisbjergegaard@yahoo.dk

Bestyrelses suppleanter

1. suppleant Jens Friis

2. suppleant Johanna Westphal

Revisorer

BDO revision i Faaborg

Foreningens hjerte

bottom of page