top of page

Køb en m2 tag eller to til Korinths gamle kro

var foreningens motto i 2020, vedr. salg af tagsten for at få økonomien til at hænge sammen, så det blev muligt at få nyt tag på hele den smukke hovedbygning langs med vejen. Vi siger tusind tak til alle der har støttet os og håber I nyder det smukke syn når I kører forbi!
 

IMG_5327.JPG
IMG_4085.JPG

Taget blev støttet af flg.:
John Pilegaard, Salon 44, Catharina Reventlow-Mourier, Ellen Bach, Jørgen Møller Madsen, Keld og Dorte Snedevind Jørgensen, Ida Lindhardt Christensen, Anders Choy og Betina Henriksen, Charlotte Engelstoft, Line Felholt, Alice Lindegaard, Lene og Svend Friis, Anne Marie Torpsgaard, Marianne Waltersdorff, Trine Hedegård Jensen, Dorthe Holm, Ruth Thomsen, Ida Krarup, Hanne Bjerge Lee, Lars og Dorthe Krogh, Anders Hansen, Claudia Jensen, Gerda Jensen, Dan Andersen, Søren Carsten Hansen, Jørgen Kej, Anette Pihl Nielsen, Inger og Otto Flamand, Gitte Bruun, Jens Jacob Engelstoft, Bodil Engelstoft, Stine Schønau, Carsten Møss Christoffersen, Bent Ole Olsen, Bo Degnbol Nielsen, Hanne Krogh, Karen Krogh, Grethe Ruth Christensen, Lars Munch Nielsen, Elsebeth og Jens Hansen, Henrik og Cecilie Melander, Bodil Kasch, Jens Rønde, Per og Karen Rønde, Klaus Kolmos Petersen, Bodil Jørgensen, Pia Kristoffersen, Erik og Bodil Johansen, Susanne Rex Nielsen, Søren Jensen, Klaus Svelmøe, Gert og Anna Nielsen, Jakob Sunesen, Gitte og Niels Henriksen, L. Lindegaard, Ulla Søkilde, Jørgen Bruun Simonsen, Gerda Drost, Jørgen Krogsgaard, Dyveke og Jens Chr. Jørgensen, Conny Birkelund Pedersen, Tina Larsen, Jan Engstrøm Christensen, Mette Abrahamsen, Lisbet Brunse, Ruth Larsen, Niels Erfurth, Ingeborg Andersen, Jette Yde, Bent og Birthe Ovesen, John Erik Kold, Finn Jespergaard, Alice Kildevæld Andersen, Henrik Sieron, Vinni Christensen, Disa Lund, Lilli og Søren Jean Rasmussen, Ole Halskov Christiansen, Tove Christensen, Karen Hoffmann, Gertrud Knudsen, Jette Berendt, Ole Buhl Nielsen, Ejnar Hansen, Ørum/Hansen, Ulrik Kristoffersen, Inge Simonsen, Torben Heldbo, Marlene Starup Stage, Lisbeth Antonsen, Gurli og Stig Hertzum, Aase Kristensen, Thomas L. Christensen, Dan Koch Boyter, Morten Schjøtt, Rikke Gudmand-Høyer, Helle Birgit Wisbech Sørensen, Maj Balsløv og Arnt Våtvik, Vivi Chopart, Grethe Ruth Christensen, Lise Hassing/Poul Henning Sørensen, Laila Klang Andersen, Johnna Hansen, Erik og Ellen-M Adriansen, Grethe og Christian Hedegaard, Finn og Gerda Wisborg, Margrethe Voigt, Thomas Skjold, Karsten Morsing, Rikke Steensen Johansen, Nina Magelund, Marianne Birkholm, Gitte Overgaard, Svend Erik og Merete Rasmussen, Tove og Erik Poulsen, Pia Bonde Lindholm, Susanne Krassel, Valdemar Thomsen Bogh, Richard Hoffmann, Dorthe Lysemose, Corinna Bøtker Hansen, Rebecca Hoffmann, Kai Gjerløff Schmidt, Pia og Lars Fahnøe Hansen, Ingrid Markussen, Ole Halskov Christiansen, Anette Nedersee, Henrik og Betty, Inge Hansen, Viborg Idrætsråd, Janne Streich, Klaus Larsen, Susanne Pejstrup, Søren Kissmeyer, Søren Steen Hansen, Peder Christensen, Grete Ruth Christensen, Ulla Lenz, Vibeke Harboe og Margit Nellemann

Renovering af taget

bottom of page